Klassträd

Klass 2-3 har ett projekt på gång. Här skapas ett klassträd med trivselregler.
Trädkronans löv är elevernas händer och man har arbetat med begreppen lika och olika.
Eleverna arbetar just nu med känslor i no  och adjektiv i svenskan så här finns en bra möjlighet att göra kopplingar till trädskapandet. Trivselreglerna kommer symboliseras av trappsteg upp i trädet där det ska skapas en koja.
Vi ser fram emot att se det färdiga resultatet!

vårt klassträd

vårt klassträd