Kontakt

Nedanstående uppgifter gäller för 2018

Adress
Huddunge Byskola
Huddunge Kyrkväg 15
744 92 Huddungeby
Tel 0224-963 19

Rektor
Mats Eriksson

Tel 0224-963 19
 e-post: rektor(at)huddungebyskola.se

Lärare
Elin Eriksson, e-post: elin(at)huddungebyskola.se
Anna Fahlin,  e-post: anna(at)huddungebyskola.se
Alexandra Skogh, e-post: alexandra(at)huddungebyskola.se

Fritids
Beatrice Einarsson, e-post: bea(at)huddungebyskola.se
Tel Fritids: 072-519 19 58

 

Skolsköterska &
Kurator
Hänvisas till Elevhälsan, Heby kommun

Styrelse
Gunilla Gustafsson
Ulla Sahlin Johansson
Charlotte da Silva
Gunilla Wikström

Adjungerade föräldrarepresentanter
Carianne Röjerås
Stina Röjerås

Styrelsen kan kontaktas via e-post: styrelse(at)huddungebyskola.se

P.g.a. spam är @ utbytt mot (at) i alla e-postadresser

Skolans buss
Tel 072-517 91 44

Hem & Skola
Kontaktperson Stina Röjerås
Tel 070-592 18 96